Alla cyklister bör bära cykelhjälm. Man uppskattar att cirka två tredjedelar av de dödsfall i trafiken som involverar cyklister, och en tredjedel av de fall där cyklisten drabbas av huvudskada, kan förebyggas av cykelhjälmar. Genom att bära en hjälm kan du minska risken för huvudskada med så mycket som 85 procent. Via Tooorch finns en uppsjö cykelhjälmar för varje tur.

Att tänka på när du tittar på begagnade cykelhjälmar

Cykelhjälmar är som bäst när de är nya. Om du ändå överväger att köpa en cykelhjälm som är begagnad, bör du inte köpa eller använda en hjälm som är trasig, sprucken eller har varit inblandad i en olycka. Du bör även ha i åtanke att äldre eller begagnade cykelhjälmar kan ha sprickor osm du inte kan se med blotta ögat, samt att de kanske inte uppfyller rådande krav på säkerhet om de är tillverkade före millennieskiftet.

Så vet du att din cykelhjälm sitter som den ska

När du har spänt hakremmen, bör din cykelhjälm sitta nära huvudet men ändå bekvämt. Du ska inte kunna röra hjälmen från sida till sida eller upp och ner. Hjälmen ska inte heller vara bakåt- eller framåtlutad på huvudet. Hjälmens nedre kant bör vara belägen en till två fingerbredder över dina ögonbryn. Ett annat sätt på vilket du kan använda för att säkerställa att din cykelhjälm sitter som den ska är genom att kontrollera att du precis kan se kanten på hjälmen när du tittar uppåt.

Remmarna på din cykelhjälm ska vara lika långa och bilda ett “Y” som går ihop precis under örat. Remmarna bör sitta nära huvudet. När du har spänt fast hjälmen bör du ha tillräckligt mycket utrymme mellan hakremmen och din haka för att kunna placera ett finger där. När du öppnar din mun bör du känna att hjälmen trycks ner mot ditt huvud.

Användning av cykelhjälmar i andra aktiviteter

Cykelhjälmar kan med fördel användas av personer som åker inlines eller rullskridskor. Om du vill utföra trick eller åker skateboard bör du dock använda en hjälm som är särskilt framtagen för dessa aktiviteter, och som uppfyller gällande säkerhetsstandarder för dessa sporter. Sådana hjälmar täcker en större del av huvudet, inte minst baktill.