Plastikkirurgi, även känd som rekonstruktionskirurgi, är en kirurgisk specialitet som syftar till att återställa, rekonstruera eller förändra människokroppen. Det finns två huvudtyper av plastikkirurgi: rekonstruktiv plastikkirurgi, som syftar till att återställa missbildningar eller skador, och estetisk plastikkirurgi, som utförs enbart i skönhetssyfte.

Risker och komplikationer

Även om plastikkirurgi kan erbjuda många fördelar, är det viktigt att vara medveten om att alla kirurgiska ingrepp innebär vissa risker. Dessa kan inkludera infektion, blodproppar, dålig sårläkning, smärta, blödningar, ärr, hudojämnheter och deformation. Dessutom kan det finnas risk för allergiska reaktioner på mediciner eller material som används under operationen.

Det är också viktigt att notera att risken generellt sett ökar ju större ingreppet är. Dessutom, om ingreppet utförs utomlands för att dra nytta av lägre priser, kan risken för att drabbas av multiresistenta bakterier öka, och ditt rättsskydd som patient kan vara svagt om resultatet blir misslyckat eller om det uppstår komplikationer.

Kompetenskrav och reglering

Enligt lag måste estetiska kirurgiska ingrepp utföras av legitimerade läkare eller tandläkare med specialistkompetens inom ett relevant område. Tidigare kunde olika skönhetssalonger erbjuda injektionsbehandlingar, men idag måste dessa utföras av legitimerade läkare, tandläkare eller sjuksköterskor. Trots införandet av nya regler har antalet synpunkter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på estetiska behandlingar ökat med 460 procent, ofta på grund av personal som inte uppfyller de nya kompetenskraven.

Valmöjligheter och riskhantering

Det är viktigt att patienter är medvetna om de risker och komplikationer som kan uppstå, och att det slutgiltiga beslutet att genomföra en plastikoperation ska vara resultatet av ett medvetet val. Detta innebär att patienter bör ställa frågor till sin plastikkirurg om riskerna och sannolikheten för komplikationer, samt hur dessa skulle hanteras.

Plastikkirurgi kan erbjuda många fördelar för de som önskar förändra eller förbättra sitt utseende. Men det är viktigt att vara medveten om de potentiella riskerna och komplikationerna, och att välja en kvalificerad och erfaren kirurg. Genom att göra ett informerat beslut kan patienter maximera fördelarna och minimera riskerna med plastikkirurgi.

Se mer på https://ak.se/.