Kameraövervakning – frågor att ställa sig

Funderar du på att skaffa kameraövervakning? Oavsett om du är privatperson, eller om det är ett företag som ska skyddas, är du inte direkt ensam. Att ha kameraövervakning är idag inget ovanligt. Ska man installera övervakningen vill man givetvis att allting blir rätt. Om man tidigare inte har någon erfarenhet av övervakning finns det säkerligen en del frågor och funderingar. Några av dem hoppas vi kunna besvara här. 

Ska man gömma dem – eller visa upp dem?

Det här är en fråga som det finns olika åsikter inom. Det finns väldigt små kameror på marknaden som är till just för detta, men i slutändan beror det på platsen och vad det är som ska övervakas.

Precis som det finns små, diskreta kameror finns det också riktigt stora exemplar, vars närvaro delvis syftar till att påminna om övervakningen. För privatpersoner är det vanligt att man skyltar med övervakningen så gott det går. 

Ska man använda dem utomhus eller inomhus?

De flesta kameror idag kan användas både inne och ute. Ska man använda dem inne är det viktigt att tänka på vad man utsätter dem för. I exempelvis industrier behöver man säkerställa att linsen inte täcks av sågspån eller liknande. I en restaurang kan man behöva skydda den mot fett och ångor. 

Ska man ha sin kameraövervakning ute bör det inte vara några större problem, såvida man inte bor i ett extremt klimat. I sådana fall bör man se till att man skaffar en övervakningskamera som klarar av de förhållandena. 

Hur stor yta ska du täcka?

I valet av övervakningssystem är det här en viktig fråga att ha svar på. Ska du endast täcka ett par kvadratmeter framför ytterdörren? Eller ska du ha kameror som täcker hela huset och dess tomt? Det finns övervakningssystem för i princip allt – men det kostar också därefter. 

Hur bra bild behöver du?

Den främsta faktorn som avgör behovet av upplösning är hur stor yta du ska täcka med en enskild kamera. Ska du ordna kameraövervakning för ett stort lager behöver du troligtvis ganska bra bild. Detta för att bilden inte ska bli alltför dålig när du zoomar in.